Visoka škola Vršac

Visoka škola strukovnih studija za vaspitače

 "Mihailo Palov“

Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ u Vršcu je visokoškolska institucija koja realizuje trogodišnji program osnovnih strukovnih studija sa tri modula: opšti – strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta; strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta sa pojačanim kompetencijama za rad sa decom jaslenog uzrasta; strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta sa pojačanim kompetencijama za rad sa socijalno depriviranom decom i strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta sa pojačanim kompetencijama za rad sa decom na engleskom jeziku) i jedan dvogodišnji program master strukovnih studija (strukovni master vaspitač).

Opšti

Srukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta

Strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta

Sa pojačanim kompetencijama za rad sa decom jaslenog uzrasta

Strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta

Sa pojačanim kompetencijama za rad sa socijalno depriviranom decom

Strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta

Sa pojačanim kompetencijama za rad sa decom na engleskom jeziku

Strukovni master vaspitač

dvogodišnji program master strukovnih studija

Visoka škola je jedinstvena u regionu po tome što se u njoj nastava odvija na 3 jezika: srpskom, rumunskom i romskom. Pored redovnih nastavnih aktivnosti, Škola ima bogatu izdavačku delatnost (više od 250 publikacija u 5 biblioteka, naučni časopis Istraživanja u pedagogiji/Research in Pedagogy (http://research.rs/), ustaljenu mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja (nosilac Erasmus+ povelje za period od 2021-27), akreditovane programe stručnog usavršavanja radnika u obrazovanju (https://www.uskolavrsac.edu.rs/sedam-akreditovanih-programa-stalnog-strucnog-usavrsavanja/), naučno istraživačku delatnost – organizacija 27 međunarodnih naučnih konferencija o darovitima (http://www.nauka.uskolavrsac.in.rs/), čitav niz vannastavnih aktivnosti za studente (hor, orkestar, jezički klub (dramske i lutkarske predstave), sportsku sekciju, studentske konferencije, učešće u projektima, inkluzivne i druge radionice…). 

Osoblje i studenti Visoke škole neguju međunarodnu saradnju i imaju višedecenijsko iskustvo u realizaciji međunarodnih projekata (Gifted Children and Relevant Adults in the Region of Timish and South Banat (2007), Quality in education, college and universities, using innovative methods and new laboratories (2011, 2012), Tempus Programme project Harmonization of Preschool Teacher Education Curricula in Serbia (2013-2016), IPA Cross-Border Cooperation Programme project Smart Children Network (2015/16), Pre – and Elementary Schooling of Roma: Fostering opportunities for greater attainment and early school leaving reduction (2015/16) Erasmus+ CBHE Keep Educating Yourself (2018-2022), kao i CBC Romania Serbia project For New Unique Education Design (2021-2023).

Po mnogo čemu jedinstvena, Visoka škola je bila domaćin visokih međunarodnih zvaničnika: 2017. – poseta gospodina Mišel Sen Loa, directora UNICEF-a u Srbiji; 2018. – poseta Hristosa Makridisa, zamenika šefa deska EU za Srbiju; 2019. – poseta gospodina Sema Fabricija, ambasadora Delegacije EU u Srbiji.