Predškolska ustanova Zrenjanin

Istorijat

U Zrenjaninu (tada Velikom Bečkereku) Jevrejska crkvena opština osnovala je prvo zabavište 1858. godine. To je početak organizovanog predškolstva u našem gradu. U XIX veku dolazi do velikih privrednih i društvenih promena. Menja se tradicionalna uloga žene u društvu i porodici, a što je dovelo do potrebe za zbrinjavanjem dece pre polaska u školu. Rad sa decom odvijao se na jevrejskom jeziku i sa decom je radio učitelj. 1868. godine država donosi propise o otvaranju opštinskih zabavišta. Tako su, po prvi put, državnim aktom regulisani život i rad dece i dužnosti vaspitača prema deci. 31. oktobra 1891. godine, svečano je otvoreno prvo srpsko zabavište u Velikom Bečkereku. Bilo je smešteno u crkvenoj porti, u zgradi crkvene opštine.

Predškolska ustanova danas

Danas Predškolska ustanova broji 20 objekata u svom sastavu i jednu bolničku grupu. Poseduje centralnu kuhinju i pekaru. U okviru ustanove upisano je preko 2500 dece uzrasta od 1 do 7 godina. Predškolska ustanova realizuje program celodnevnog i poludnevnog oblika rada u svim njegovim segmentima, podrazumevajući time i realizaciju vaspitno-obrazovnog rada, programa socijalnog rada i programa preventivne zdravstvene zaštite.