Udruženje Darija - Dečiji osmeh

Neprofitna, nevladina organizacija koja se bavi sprovođenjem obrazovnih, socijalnih i humanitarnih aktivnosti.

Cilj udruženja je poboljšanje uslova života, rehabilitacija i socijalna integracija dece, mladih i odraslih sa ili bez neuro-psiho-motoričkih smetnji, kao i aktivnosti za podršku i savetovanje njihovih porodica u cilju povećanja kvaliteta života.

Načini postizanja ciljeva su sledeći: